Bun venit pe situl nostru! Domnul să te binecuvânteze!

FECIOARELE CONSACRATE

Cine sunt fecioarele consacrate?
Membrele acestui ordin încearcă să urmeze exemplul femeilor sfinte, precum Marta și Maria, care îl urmau pe Isus. Caracteristica principală a acestui ordin este urmarea sfaturilor evanghelice și rugăciunea.

Ce înseamnă cele trei voturi?
Cele trei voturi sunt un semn prin care se dăruiește total lui Dumnezeu și misiunii sale pentru a putea realiza în lume pacea, adevărul, dreptatea și iubirea. Cu profesiunea religioasă, candidatul (a) renunță la câteva drepturi legitime ce le are orice persoană umană, dreptul de a se căsători și a avea o familie, dreptul de libere alegeri și decizii, dreptul de proprietate.

Călugării depun voturile pe o perioadă determinată?
Consacrarea se face pe toată viața. Biserica Catolică cere inițial depunerea voturilor pe o perioadă determinată, cu intenția candidatului de a se consacra pe mai departe în mod total lui Dumnezeu. Această perioadă este cunoscută sub numele de "profesiune temporală", care culminează cu profesiunea perpetuuă, după aproximativ șapte ani.

În ziua de astăzi este posibilă această "Viață consacrată" pentru totdeauna?
Nu este ușor de a trăi aceste voturi, zi după zi. Dar cu ajutorul harului lui Dumnezeu, bazându-se pe rugăciune, pe practica sacramentală și pe observarea constituțiilor, se poate. Trăită într-o comunitate în care membrii au făcut aceeași profesiune este și mai posibilă. Și trăită într-o dăruire făcută cu bucurie pentru Împărăția lui Dumnezeu este o adevărată aventură care merită să fie trăită.

 

Scurt istoric

În anul 1994, la 9 aprilie, la inițiativa Preasfințitului Petru Gherghel, s-a constituit "Ordo Virginum" (Ordinul Fecioarelor Consacrate) și în Dieceza de Iași. În catedrala din Iași au depus voturile, în cadrul acestei congregații, un număr de 90 de persoane din diferite parohii.

Un al doilea grup de fecioare consacrate au făcut voturile la 14 iunie 1998.

În anul 2004, împlinindu-se 10 ani de la primele voturi, au fost organizate două celebrări în două parohii: la Faraoani, jud. Bacău, pentru zona Bacău și Onești, și la Iugani, jud. Iași, pentru surorile din zona Roman și Iași.

Celebrarea de la Fărăoani a avut loc la inițiativa și prin bunăvoința parohului comunității, pr. Anton Cîtea. Întrunirea de la Faraoani a început în seara zilei de vineri, 30 iulie, cu o meditație și Sfânta Liturghie. Ziua de sâmbătă a fost zi de reculegere. Înainte de Liturghia pontificală, celebrată de PS Petru Gherghel seara, episcopul s-a întâlnit cu grupul prezent aici, încurajându-le pe toate surorile să fie alături de Isus așa cum a fost și Fecioara Maria. Au participat surori din Faraoani, Valea Mare, Cleja, Fundu Răcăciuni, Luizi-Călugăra, Bacău, Galbeni, Traian, Văleni și Onești.

Pentru surorile din zona Iași și Roman celebrarea a avut loc, prin bunăvoința preotului paroh Marcel Blaj, la Iugani, în ziua de 6 august, sărbătoarea Schimbării la Față a lui Isus. Aici au participat surori din Iugani, Gherăești, Bărticești, Săbăoani, Tămășeni, Adjudeni, Roman, Pildești, Rotunda, Butea, Iași și Horlești. Într-un cadru festiv, celebrându-se o Liturghie pontificală, Preasfințitul Petru Gherghel le-a încurajat să rămână mereu fidele lui Cristos, căruia ele i-au oferit viața lor.

 

Ziua mondială a persoanelor consacrate: 2 februarie

Pentru prima dată această zi mondială a persoanelor consacrate a fost celebrată în anul 1997. Ea dorește să ajute Biserica să valorifice tot mai mult mărturia persoanelor consacrate, care au ales să-l urmeze pe Cristos îndeaproape prin practicarea sfaturilor evanghelice. În același timp, vrea să fie pentru persoanele consacrate ocazie favorabilă pentru reînnoirea propunerilor și reînviorarea sentimentelor care trebuie să inspire dăruirea lor Domnului. Această zi este ținută ca zi de sărbătoare și de către Ordo virginum din parohia noastră.

 

Statutul

Din Catehismul Bisericii Catolice:

914. «Starea de viață constituită de profesiunea sfaturilor evanghelice, chiar dacă nu ține de structura ierarhică a Bisericii, se află totuși în legătură nezdruncinată cu viața și sfințenia ei [1533].»

Sfaturi evanghelice, viață consacrată

915. Sfaturile evanghelice, în multiplicitatea lor, sunt propuse oricărui ucenic al lui Cristos. Perfecțiunea iubirii la care sunt chemați toți creștinii comportă pentru cei care-și asumă în mod liber chemarea la viața consacrată obligația de a practica curăția în celibat pentru Împărăție, sărăcia și ascultarea. Profesiunea acestor sfaturi într-o stare de viață stabilă recunoscută de Biserică este ceea ce caracterizează «viața consacrată» lui Dumnezeu [1534].

916. Starea călugărească apare deci ca unul dintre modurile de a cunoaște o consacrare «mai intimă», care se înrădăcinează în botez și dăruiește total lui Dumnezeu [1535]. În viața consacrată, creștinii își propun, sub acțiunea Duhului Sfânt, să-l urmeze pe Cristos mai îndeaproape, să se dăruiască lui Dumnezeu iubit mai presus de toate și, urmărind perfecțiunea iubirii în slujba Împărăției, să semnifice și să vestească în Biserică slava lumii viitoare [1536].

Un copac mare, cu multe ramuri

917. «Ca dintr-un copac care, dintr-o sămânță dată de Dumnezeu, odrăslește în chip minunat și îmbelșugat ramuri în ogorul Domnului, au crescut diferite forme de viață solitară sau comună și diferite familii, care se dezvoltă atât spre progresul membrilor lor cât și spre binele întregului Trup al lui Cristos. [1537]»

918. «Încă de la începuturile Bisericii, au existat bărbați și femei care, prin practicarea sfaturilor evanghelice, au căutat să-l urmeze cu mai multă libertate și să-l imite mai îndeaproape pe Cristos și au dus, fiecare în felul său, o viață consacrată lui Dumnezeu; mulți dintre aceștia, sub inspirația Duhului Sfânt, au trăit în singurătate sau au întemeiat familii călugărești, pe care Biserica le-a primit cu bucurie și le-a aprobat cu autoritatea ei [1538].»

919. Episcopii se vor strădui întotdeauna să discearnă noile daruri de viață consacrată încredințate de Duhul Sfânt Bisericii sale; aprobarea a noi forme de viață consacrată este rezervată Scaunului apostolic [1539].

Fecioarele consacrate

922. Încă din timpurile apostolice, fecioare creștine, chemate de Domnul să se atașeze exclusiv de El [1541] într-o mai mare libertate a inimii, a trupului și a spiritului, au luat hotărârea, aprobată de Biserică, de a trăi în starea fecioriei «pentru Împărăția cerurilor» (Mt 19,12).

923. «Exprimându-și hotărârea sfântă de a-l urma pe Cristos mai îndeaproape, [fecioarele] sunt consacrate lui Dumnezeu de episcopul diecezan după ritul liturgic aprobat, sunt cununate mistic cu Cristos, Fiul lui Dumnezeu, și sunt închinate slujirii Bisericii [1542].» Prin acest rit solemn (Consecratio virginum), «fecioara este constituită persoană consacrată, semn transcendent al iubirii Bisericii față de Cristos, imagine eshatologică a Miresei cerești și a vieții viitoare [1543]».

924. «Asimilat celorlalte forme de viață consacrată [1544]», ordinul fecioarelor o stabilește pe femeia care trăiește în lume în rugăciune, pocăință, slujirea fraților și lucrarea apostolică conform stării și carismelor respective primite de fiecare [1545]. Fecioarele consacrate pot să se asocieze pentru a-și păstra cu mai multă fidelitate hotărârea [1546].

Din cele redate în Catehismul Bisericii Catolice, viața călugărească are o menire cu totul specială în Biserică. Trebuie să reflecte o iubire mai profundă pentru Cristos și totodată, să fie chipul Bisericii care l iubește pe mirele ei, care este Cristos însuși. Ea are multiple forme (fecioria consacrată, călugării, călugărițele, eremiții...); are o istorie lungă cât istoria Bisericii; este un mister și un dar pentru Biserică.

Din Cartea Sinodală

Nr. 176 "Ordo virginum"

§ 1. O formă de viață consacrată propusă recent de Biserică, "Ordo virginum", este deja prezentă în Biserica noastră locală, ce se caracterizează prin consacrarea de către Episcop, printr-un rit solemn, a persoanelor doritoare să trăiască în feciorie și în slujba Bisericii. Este o consacrare individuală și publică, trăită în contextul spiritualității Bisericii locale și în condițiile normale de viață ale poporului lui Dumnezeu. Caracterul eclezial al persoanei consacrate în "Ordo virginum" se exprimă în raportul special cu Episcopul și cu Biserica locală. Dieceza de Iași devine, în felul acesta, comunitatea proprie a persoanei consacrate în "Ordo virginum". De aceea, persoana consacrată în "Ordo virginum" participă la viața, drumul și căutarea Bisericii locale și are responsabilități în felul ei specific în lucrarea de evanghelizare.

§ 2. Spiritualitatea și drumul de formare ale persoanelor din "Ordo virginum" din Biserica noastră locală sunt formulate în Regulamentul aprobat de Episcop. El se îngrijește de "Ordo virginum" printr-un delegat al său, garant al discernământului vocațional și al comuniunii persoanelor consacrate cu Episcopul și între ele.

§ 3. Slujirea Bisericii din partea persoanelor consacrate în "Ordo virginum" se exprimă în multe feluri, potrivit carismei fiecărei persoane și prin recunoașterea acesteia din partea Episcopului.

 

Lista fecioarelor consacrate

1. Andrei Margareta
2. Andrei Maria
3. Antal Clara
4. Antal Victoria
5. + Antal Elisabeta    (d. 20.03.2008, 72 ani)
6. Antal Margareta
7. Antal Lucia
8. Antal Varvara
9. Benchea Margareta
10. Bejan Maria

11. Bortoș Lucia
12. Butnaru Tereza
13. Cancel Roza
14. Ciuraru Tereza
15. + Cochior Agneza    (d. 21.03.2008, 79 ani);
16. Cochior Magdalena
17. Cochior Tereza
18. Cochior Vârvara
19. Farcaș Tereza
20. Farcaș Roza

21. Frâncu Ana
22. Matei Clara
23. Matei Margareta
24. Negru Elisabeta
25. Roca Clara
26. Roca Tereza
27. Sabău Elisabeta
28. Sar Magdalena
29. Vaida Elisabeta
30. Vaida Roza

În alte localități

1. Antal Negru Lucia: Iași
2. Antal Magdalena: Bacău
3. Cancel Agneza: Brașov
4. Cochior Maria: Timișoara
5. Frâncu Elisabeta: Stufu
6. Farcaș Vârvara: Fierăstrău - Oituz
7. + Matei Roza

Administrarea Sfântului Mir
Duminică, 1 septembrie 2013, în biserica din Faraoani, 168 de copii au primit sacramentul sfântului Mir în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. După un timp de lungi pregătiri, a venit ziua în care copiii au primit darurile Duhului Sfânt. Pentru început, episcopul Aurel Percă a fost primit cu aplauze... [ continuare ]
Liturghie cu requiem pentru răposații accidentului de pe Valea Uzului
PS Petru Gherghel a prezidat Liturghia de comemorare a 25 de ani de la tragicul accident de pe Valea Uzului în care și-au pierdut viața 27 de persoane (19 din Faraoani, 4 din Valea Mare și 4 din Orbeni). Liturghia a fost celebrată în cimitirul din Faraoani, duminică, 25 august... [ continuare ]
Primiția pr. Marius-Cătălin Alistar, OFMConv.
Parohia Faraoani a avut bucuria ca fratele Marius-Cătălin Alistar, originar din această comunitate, să fie hirotonit preot pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, la 29 iunie 2013, în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iași, de către PS Petru Gherghel... [ continuare ]

© 2006-2018 Parohia Romano-Catolică Faraoani - tel.: +40-234-254015; e-mail: faraoani@gmail.com