Bun venit pe situl nostru! Domnul să te binecuvânteze!

Comuna Faraoani - Cadru geografic

Așezare. Limite (hotare). Suprafață

Comuna Faraoani este așezată în partea de est a României, în zona centrală a Moldovei și a județului Bacău, în partea de sud - vest a municipiului Bacău, la o distanță de aproximativ 15 km.

Urmărind limitele (hotarele) comunei Faraoani observăm că acestea sunt puțin sinuoase (sunt aproape drepte) ocupând în interiorul lor o suprafață aproape dreptunghiulară.Hotarul de vest depășește Culmea Pietricica, iar la est râul Siret la locul numit Prundiș (Porondos), intrând pe o distanță de 1 km în colinele Tutovei din Podișul Moldovenesc.

Între aceste limite comuna are o suprafață de 44 km pătrați.

Vecinii

Comuna Faraoani se învecinează cu următoarele comune:
- la sud - comuna Cleja
- la nord - comuna Nicolae Bălcescu
- la est - comunele Tamași și Geoseni
- la vest - comuna Livezi

Relieful

Comuna Faraoani ocupă o parte din versanții orientali ai subcarpaților Moldovei, reprezentați prin Culmea Pietricica, iar în partea de est cuprinde terasele și lunca Siretului. Cele mai mari înălțimi ale reliefului se întâlnesc în partea de vest a comunei, unde depășesc în colțul sud-vestic, prin vârful Cărunta (Coronta) înălțimea de 600 m, iar în partea de nord-vest vârful Rotunda (Cherec-hedi), 550 m.

Spre est înălțimea relefului coboară la 400-450 m până-n terasele Siretului, ajungând la 139 m înălțime în luncă.

Satul e străbătut de văi adânci create de pâraiele Faraoani și Valea Mare, fiind separate de Dealul Grecului, Lerant și Costița.

Fauna și flora

Comuna Faraoani prezintă minunate peisaje, având câmpii întinse și roditoare, dealuri și plantații de pomi fructiferi și viță de vie, păduri de fag, stejar, paltin, carpen, frasin, ulm, în care se întâlnesc animale sălbatice (vulpea, lupul, bursucul, iepurele) care au contribuit la apariția unor nume tipice ca: Groapa Lupului, Roca Godor, Borzlicoc (Vizuina bursucilor) care completează frumusețea peisajului natural.

La răsărit se află dealul Berța, cu teren agricol, pe care se află culturi de cereale și viță de vie. La sud - vest dealul Biches și Lăsloaia, cu posibilități de cultivare a viței de vie. La vest dealurile: Dumache, Humăriș, Dealul Grecului și Râpa Tare, constituie de asemenea un important bazin pomi - viticol. La nord culmile domoale ale dealurilor Zaltol, Subzoltol, șesul Ziradac, ca și Câmpul Mare, Coșere, Cotul Nicului, La Canton și Cărămidărie, oferă toate condițiile pentru cultivarea cerealelor, plantelor tehnice și legumelor.

Apele

Pe teritoriul comunei Faroani se întâlnesc câteva ape fără însemnătate economică deosebită, dar care contribuie la lărgirea pitorescului acestei localități. Astfel, pârâul Faraoani (cunoscut sub numele Cacocea sau Câcâcea) străbate de la vest spre est teritoriul localității și se varsă în Siret. Pârâul Clejuța străbate teritoriul comunei de la vest spre sud trecând apoi pe teritoriul comunei Cleja, unde se varsă în Siret. La nord pâraiele Valea de Sus și Valea Dragă, după ce se întâlnesc în interiorul satului Valea Mare, sub numele de Siliștea - [potoc], se îndreaptă spre est și se varsă în Siret.

Deci apele care izvărăsc sau curg pe teritoriul comune sunt afluenți ai râului Siret. Deși acesta străbate teritoriul comunei pe o suprafață mică, are și a avut o însemnătate mare pentru comuna Faraoani. Apele lui au fost folosite în trecut, astăzi într-o măsură mai mică, la irigații. De asemenea sunt folosite pentru pescuit și pentru agrement.

Clima

Clima este specifică regiunilor de deal, temperat-continentală, cu ierni blânde, nu prea geroasă și veri nu prea călduroase.

Iarna se înregistrează temperaturi medii între - 5 - 2 grade, iar vara între 20 - 25 grade. Rar se pot înregistra temperaturi care depășesc aceste limite.

înv. Varvara Murariu

Administrarea Sfântului Mir
Duminică, 1 septembrie 2013, în biserica din Faraoani, 168 de copii au primit sacramentul sfântului Mir în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. După un timp de lungi pregătiri, a venit ziua în care copiii au primit darurile Duhului Sfânt. Pentru început, episcopul Aurel Percă a fost primit cu aplauze... [ continuare ]
Liturghie cu requiem pentru răposații accidentului de pe Valea Uzului
PS Petru Gherghel a prezidat Liturghia de comemorare a 25 de ani de la tragicul accident de pe Valea Uzului în care și-au pierdut viața 27 de persoane (19 din Faraoani, 4 din Valea Mare și 4 din Orbeni). Liturghia a fost celebrată în cimitirul din Faraoani, duminică, 25 august... [ continuare ]
Primiția pr. Marius-Cătălin Alistar, OFMConv.
Parohia Faraoani a avut bucuria ca fratele Marius-Cătălin Alistar, originar din această comunitate, să fie hirotonit preot pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, la 29 iunie 2013, în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iași, de către PS Petru Gherghel... [ continuare ]

© 2006-2018 Parohia Romano-Catolică Faraoani - tel.: +40-234-254015; e-mail: faraoani@gmail.com