Bun venit pe situl nostru! Domnul să te binecuvânteze!

Faraoani, repere istorico-geografice

  [ Cadru geografic ]     [ File de istorie ]

Satul este poziționat în partea centrală a Moldovei, în dreapta Siretului, intr-una din văile Culmii Pietricica, la 15 km distanță de Bacău. În partea de sud-vest se învecinează cu comuna Cleja iar spre nord-est cu comuna Nicolae Bălcescu.

Faraoani este sat și totodată centru comunal, Valea Mare întregind comuna. Actualmente satul se structurează pe urmatoarele sectoare: Cartierul Nou, Lerand, Bisericii, Trei Stejari, Cacova Mare, Cacova Mică și Moghioruș.

Semnificația numelui este destul de controversată, astfel că, după anumiți autori, ar fi de origine maghiară, "Forrofalva", "forro"- "fierbinte" - în documentele latinești, sau "Forrovan", "van" desemnînd apartenența. Din această cauză locuitorii sunt înca supranumiți, ceangăi. Alți autori conchid prin a da ințeles acestui nume ca și un apelativ popular. Sau prin viu grai înca se mai păstrază legenda potrivit căreia frumoasa Farra, fata unui fierar din aceste ținuturi, s-a lăsat sedusă de domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt, locuitorii fiind cunoscuți ca și cei din Faraoani.

Cât privește dovezile istorice ale existenței satului și a locuitorilor lui, se pot da următoarele repere indicative:

  • conform cronicilor vremii, husiții, alungați din Boemia și Ungaria, în 1420, au trecut în Moldova, așezându-se sașii la Cotnari și Baia iar ungurii în Faraoani, Valea Seacă (N.Bălcescu) și Bacău. De aici rezultă că la acea dată satul era locuit de catolici pentru că husiții preferau așezările catolice;
  • există informații despre situația diverselor sate/biserici catolice din Moldova aflată în bibloteca Vaticană (cel mai cunoscut document, Codex Bandinus - care pomenește de satul nostru)
  • Goia și Teleagă, doi moșieri ai vremii stăpâneau prin anii 1600 domeniile satului;
  • domnitorul Ștefan Tomșa cumpără în 24 martie 1615 domeniile satului Faraoani și le dăruiește mănăstirii Solca din Suceava;
  • logofătul Nicolae Roset cumpără satul la începutul secolului XIX;
  • vechea vatră a satului din jurul cimitirului este părăsită prin 1774 spre a forma actuala așezare; de aici partea superioara a platoului se va numi Faraoni iar cea inferioară, Valea Mare;
  • reforma agrară din 1864 dispune împroprietărirea unui anumit număr de țărani.

Raportul anonim despre starea bisericilor catolice din Moldova precizează că în anul 1730 părintele Anton Manzi a construit o casă parohială și o biserică. Acesta a fost înlocuită succesiv în 1820 și 1860. Biserica actuală, proiectată in stil gotic, își are începuturile la 27 iulie 1930, sub coordonarea a arhitectului Octav Bellet. Lucrările au stagnat din cauza crizei economice, a războiului dar și a cutremurului din 10 noiembrie 1940 ce a distrus în totalitate turnul. Finalul lucrărilor se regăsește abia în anul 1965.

Ca și vestigiu istoric, în cimitirul comunei Faraoani se află o bisericuță de lemn. Aceasta se spune a avea ca și întemeietor pe însuși domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt, însă probele nu sunt concludente în acest sens.

Actualmente locuitorii satului ating cifra de aproape 3.000 în 870 de familii.

Ciprian Andrei-Bolog şi Gabriel Benedic

Imagini din România

Administrarea Sfântului Mir
Duminică, 1 septembrie 2013, în biserica din Faraoani, 168 de copii au primit sacramentul sfântului Mir în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. După un timp de lungi pregătiri, a venit ziua în care copiii au primit darurile Duhului Sfânt. Pentru început, episcopul Aurel Percă a fost primit cu aplauze... [ continuare ]
Liturghie cu requiem pentru răposații accidentului de pe Valea Uzului
PS Petru Gherghel a prezidat Liturghia de comemorare a 25 de ani de la tragicul accident de pe Valea Uzului în care și-au pierdut viața 27 de persoane (19 din Faraoani, 4 din Valea Mare și 4 din Orbeni). Liturghia a fost celebrată în cimitirul din Faraoani, duminică, 25 august... [ continuare ]
Primiția pr. Marius-Cătălin Alistar, OFMConv.
Parohia Faraoani a avut bucuria ca fratele Marius-Cătălin Alistar, originar din această comunitate, să fie hirotonit preot pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, la 29 iunie 2013, în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iași, de către PS Petru Gherghel... [ continuare ]

© 2006-2018 Parohia Romano-Catolică Faraoani - tel.: +40-234-254015; e-mail: faraoani@gmail.com