Bun venit pe situl nostru! Domnul să te binecuvânteze!

Din meditațiile sfintei Bartolomea


Bartolomea ne scrie în Advent

De mult nu v-am scris. Sper, mai mult sunt sigură că voi aparțineți în întregime Domnului, iar inimile voastre atât de frumoase și bine pornite pe calea pietății, au făcut progrese notabile. Oh!... ce norocoși că-l puteți sluji pe Domnul!... Ce mare fericire!... Cât de dulce este jugul Domnului, cât sunt de suave legile sale, cât de amabil este El însuși! Norocoase acele suflete care-l iubesc pe Domnul cu iubire mare, însă și mai norocoase cele care-l iubesc cu toată ființa sa. [ continuare ]


Bartolomea meditează asupra morții

Am considerat certitudinea sa, incertitudinea sa, unitatea sa. Am înțeles deci cât este de necesar să te pregătești bine, să te pregătești repede, să stai mereu pregătit, dacă vrei să treci bine un punct atât de important. Am cunoscut nimicul, golul, nebunia bunurilor, vanității, ale onorurilor acestei lumi, în timp ce la moarte totul dispare și aceste lucruri nu fac decât să o amărască. Cât este de înțelept cel care-și ține mereu aproape gândul despre moarte și în funcție de aceste reflecții își ordonează toate acțiunile sale. [ continuare ]


Pentru luna octombrie Bartolomea ne propune

Vă îngădui meritul ascultării în toate acțiunile voastre, chiar și cele mai mici; și pentru ca să puteți reuși în toate să fie pe placul lui Isus, vă sfătuiesc în această lună să vă uniți mereu, lucrând, vorbind și gândind cu acțiunile și meritele Preasfintei Fecioare Maria. [ continuare ]


Bartolomea se adresează elevilor

Cu harul Domnului începem școala. Cu plăcere observ la majoritatea dintre voi un angajament particular și o mare docilitate la tot ceea ce vi se va spune, bine înțeles pentru a trage avantaje în folosul vostru. Eu nu pot decât să vă rog mult să continuați și să dublați atențiile voastre pentru ca să corespundeți eforturilor care se fac pentru voi și așteptărilor pe care le au mai marii voștri. [ continuare ]


Bartolomea ne sugerează cum să ne pregătim
pentru sărbătoarea Nașterii Sfintei Fecioare Maria

Se naște Maria și nașterea sa aduce bucurie și consolare cerului și pământului. Însă câtă consolare va aduce și inimilor noastre nașterea sa, dacă în aceste zile precedente sărbătorii sale vom căuta să imităm virtuțile Preasfintei Maria, să o servim și să o onorăm cât putem? Să fim siguri că făcând astfel și Maria ne va da harul de a renaște împreună cu ea la o viață în totalitate nouă, în totalitate sfântă și în întregime dragă lui Dumnezeu. [ continuare ]


Votul de mai mare perfecțiune făcut de Bartolomea

Iată-mă în prezența ta tremurând toată, o Dumnezeul meu bun, pentru a-ți da proba cea mai sinceră a dorinței pe care o am de a te iubi și de a te sluji în modul cel mai bun și mai posibil; de aceea eu Bartolomea, slujitoare nedemnă și Mireasa ta, prosternată în fața Prea adorabilei Divine Treimi, [...] fac vot să caut în tot ceea ce fac, gândesc și vorbesc ceea ce cu claritate voi cunoaște că este cel mai perfect.continuare ]


Să-i fim pe plac Mariei

Pace și consolare inimii vă anunță luna August, de oarece în această lună s-au împlinit triumfările prea iubitei voastre Mame Maria. A terminat cu suferințele acestei vieți mortale, iar cu asprimea focului chinului și durerii, s-a purificat în Maria acel aur prețios ales să orneze curtea cerească. [ continuare ]


Bartolomea propune o manieră de a face Noviciatul în lume

Trebuie să mori pentru lume și pentru tine însuți, iată întreaga substanță a Noviciatului tău. Cu a muri pentru lume iată-ți reînnoită renunțarea pe care ai făcut-o de tot ceea ce aparține lumii. Onoruri, bogății, haine, ornamente, pierderi de timp, prietenii inutile de la tine trebuie să fie alungate, și pentru acestea nu trebuie să angajezi nici măcar un cuvânt, un gând... [ continuare ]


Oferta Bartolomeei prin votul de castitate perpetuă

Preaiubite Isuse, iat-o pe săraca ta slujitoare ajunsă în culmea fericirii sale; acum nu mai am ce să doresc, deoarece tu, Regele cerului și al pământului atât de mult cobori pentru a mă alege ca Mireasă a Ta predilectă, și perpetuă. Deci, cu toată inima penetrată de o sinceră mulțumire, cu voința fermă, decisă și cu intelectul persuasiv... [ continuare ]


În preasfântul Sacrament Bartolomea recunoaște dovada de iubire a lui Dumnezeu

Ah! Doamne, ce pot să scriu despre meditația asupra Sfântului Sacrament? Iubirea Ta excesivă nu se poate exprima. În acest Sacrament ai manifestat-o toată. Eu m-am oprit să o iau în considerare cât am putut mai mult și am găsit în dragul meu Isus Sacramentat un amant pasionat pentru săracul meu suflet... [ continuare ]


Meditație asupra sfântului Sacrament

Această meditație este aceea care m-a mișcat mai mult decât oricare alta. Isus Sacramentat este hoțul inimii mele, să-i placă lui ca eu să corespund iubirii sale. Am considerat instituirea acestui sacrament foarte divin, și l-am văzut pe bunul meu Isus, jubilând în totalitate ca un tată îndrăgostit, așezat la masă între fiii săi... [ continuare ]


Oferire lui Isus din Preasfântul Sacrament

Oh! cât ești de mare în milostivirile tale!... Oh! cât ești de bun cu creaturile tale!... Puteai oare să faci mai mult pentru a atrage inimile noastre și iubirea noastră decât să te dăruiești cu totul pe tine însuți în Preasfântul Sacrament?... Dar oh! cât încă mă consolează invitațiile tale dulci!... Tu spui că deliciile tale le găsești în a locui cu oamenii, și pentru aceasta pe altarele sacre locuiești așteptând, chemând și îmbrățișând pe toți cei care ți se apropie; se pare că însăși Îngerii îți sunt mai puțin dragi, decât noi săracele tale creaturi. [ continuare ]


Caritatea inimii lui Isus

În această meditație am intrat pentru a considera caritatea continuă a lui Isus pe care a folosit-o pentru mine în toată viața sa, și am cunoscut că este cu adevărat demnă de el. Am încercat să mă odihnesc cu liniște în acea inimă, care arde în întregime cu flăcări de caritate pentru creaturile sale. M-a făcut să înțeleg că proba cea mai dragă de iubire pe care i-aș pute-o da lui, este să mă arunc în întregime în brațele sale, să trăiesc sigură și liniștită în mâinile sale, să nu mă îndoiesc de nimic, căci el mă va ajuta în continuu. [ continuare ]


Îndemnurile sfintei Bartolomea pentru luna iunie

Fii ai Mariei, Mama voastră dragă vă invită să onorați Inima Preasfântă a Fiului său divin și să vă faceți în ea locuința voastră. Veți gusta în această Inimă delicii de nepovestit, veți simți consolări foarte mari. Deci inima voastră va găsi adevărata pace și liniște; vă veți bucura deci de acea fericire care este negată amatorilor lumii, și inima voastră va fi atât de satisfăcută, că vă va face să vă plictisiți de toate plăcerile acestei lumi, și vă va face să gustați numai din această dulce și sfântă solitudine. [ continuare ]


Oferta prezentată lui Isus iluminată de Duhul Sfânt prin mâinile Mariei

Iată-mă, o Isuse preaiubit, ajunsă în sfârșit la momentul mult dorit al sacrificiului meu. Astăzi prin mâinile Mariei am norocul de a mă consacra în totalitate și irevocabil gloriei tale și slujirii aproapelui. În această circum-ștanță unica mea susținere ești doar Tu. Eu mă cunosc nepricepută, nedemnă, incapabilă la toate; dar dacă Tu vrei, poți să mă faci și să fac minuni. [ continuare ]


Practici de pietate către Fecioara Maria propuse pentru luna mai

Unica voastră devoțiune către marea Mamă a lui Dumnezeu Maria Prea Sfântă să vă facă să doriți și să căutați a-i aduce câte o venerație afectuoasă în a sa lună Mai: aș vrea să pot satisface fervoarea voastră cu o sugestie bună, însă îmi simt limba aridă și inima mai împietrită. Să ne adresăm mai degrabă Mariei, pentru ca Ea să ne învețe cum putem face pentru a o onora. [ continuare ]


Pact de iubire cu Dumnezeu în fiecare duminică

Dumnezeul meu, creatorul meu, totul meu, Tu cunoști dorințele inimii mele: gemetele și suspinele sale nu îți sunt ascunse. Aș vrea să te laud în orice moment, aș vrea să cresc continuu în iubirea Ta sfântă, aș vrea să plâng continuu păcatele mele și să fac pocăință continuă, dar ocupațiile mele zilnice și obligațiile stării mele, oricât de sfinte în ochii tăi, de oarece orânduite conform sfintei tale legi și reglementate de ascultare, nu permit slăbiciunii minții mele să poată gândi în mod serios la tine, nici să te laude cu acea aplicare continuă pe care inima mea o dorește. [ continuare ]


Meditație asupra prezenței vii a lui Cristos în aproapele. Vot de caritate

Bunul meu Isus, știu că iubirea ta nu trebuie niciodată separată de o adevărată iubire față de aproapele; de aceea eu, Bartolomeea lui Isus, dorind să-ți fac în toate pe plac și să urmez impulsurile interne pe care mi le dai, aici în prezența Prea Sfintei Treimi, a Prea Sfintei Fecioare Maria, a Îngerului meu Păzitor, a Sfântului Luigi, a Sfinților mei Avocați și a Întregii Curți Cerești fac vot, păcătuind grav dacă îl încalc, să folosesc față de aproapele toată caritatea atât spirituală, cât și corporală în tot ceea ce voi putea să fac. [ continuare ]


Meditație asupra prezenței vii a lui Cristos în Preasfântul Sacrament

Ah! Doamne, ce pot să scriu despre meditația asupra Sfântului Sacrament? Iubirea Ta excesivă nu se poate exprima. În acest Sacrament ai manifestat-o toată. Eu m-am oprit să o iau în considerare cât am putut mai mult și am găsit în dragul meu Isus Sacramentat un amant pasionat pentru săracul meu suflet, care ne mai știind ce dovadă de iubire să-mi dea, ajunge până la a se dărui pe sine cu totul mie în hrană, împreună cu toate comorile sale; ajunge până la a-mi spune că deliciile sale le găsește cu noi. [ continuare ]


Meditație asupra Paradisului

Oh! Cât m-am consolat făcând această meditație. Mi-am simțit inima jubilând de bucurie și am plâns de adevărată plăcere. Încă de la început m-am imaginat la poarta acelui oraș sfânt și am văzut cu ochiul credinței o cantitate infinită de îngeri și sfinți alergându-mi în întâmpinare și salutându-mă, ca să-mi facă primirea și să se consoleze cu mine. Printre ei l-am recunoscut pe dragul meu Luigi (Alois de Gonzaga), care-mi alerga în întâmpinare plin de bucurie pentru a mă îmbrățișa. [ continuare ]


Meditație asupra condamnării lui Isus

În această MEDITAȚIE m-am gândit la cât sunt de negative respectările umane și cât bine împiedică. Am cunoscut cum Pilat, dacă nu ar fi fost prins de această pasiune, nu l-ar fi condamnat niciodată pe Isus la moarte, deoarece îl cunoștea inocent și drept și nu-l ura, nici nu-l invidia ca Evreii, însă datorită respectului uman și a fricii de a nu-i fi pe plac Cezarului și poporului, s-a indus spre a comite o eroare atât de mare. [ continuare ]


Meditație asupra rugăciunii și agoniei lui Isus în Grădina măslinilor

Am considerat cu durere în inimă suferința ce a avut-o săracul meu Isus în grădină, atunci când i s-au prezentat în minte toate pătimirile ce trebuia să le sufere. Trădarea lui Iuda, negarea lui Petru, prinderea sa, multe palme, multe lovituri, șuturi, multe izbituri, scuipături, dureroasa biciuire, cruda încoronare, drumul greu al Calvarului, și în sfârșit cuiele și crucea. [ continuare ]


Isus prezentat tribunalelor

Am considerat dinainte pătimirile pe care le-a avut de suferit dragul meu Isus în aceste variate opriri de la un tribunal la altul. Lovituri, izbituri, scuipături, șuturi, etc. Oh! Ce bunătate, ce răbdare a Dumnezeului meu în a suferi atâta pentru mine!
Dar în această meditație am considerat mai mult josniciile ce le-a suferit în onoarea sa. L-am văzut condus în fața lui Irod, a lui Pilat și am auzit multe acuzații false, multe înjurături asupra lui Isus al meu, iar El nemișcat suferă și tace. [ continuare ]


Orientarea gândirii spre purificarea oricărei intenții

Te ador, Isuse mirele meu, și rana iubirii pentru tine; ție mă încredințez cu totul. Ție îți consacru toate puterile sufletului meu, sentimentele corpului meu și toate afecțiunile inimii mele, ne dorind să trăiesc eu, nici să lucrez, nici să respir decât pentru a-ți fi pe plac, dispusă mai degrabă să mor decât să te ofensez. Păstrează-mă tu, o Doamne, ca pe ceva al tău, pentru ca eu să rămân teafără și ocrotită de toate uneltirile dușmanului, ale cărui sugestii le detest și le urăsc: declar că în etern cu voința mea nu mă voi îndrepta spre ele. [ continuare ]


Meditație asupra iubirii lui Dumnezeu

În această meditație am considerat iubirea ce mi-o profesează Dumnezeul meu drag, și oh! Cât de infinită am găsit-o... L-am văzut pe marele Dumnezeu încă din toată eternitatea nutrind pentru mine o mare iubire. El încă de pe atunci planificase să mă scoată din nimic, să mă formeze cu un corp atât de excelent, cu un suflet așa nobil, creată după chipul și asemănarea lui. Pentru locuința mea a creat o lume atât de frumoasă, atât de variată, atât de plăcută. Putea El să mă creeze o bestie, putea să mă creeze o piatră, o creatură insensibilă; nu, dimpotrivă toate aceste creaturi joase le-a creat pentru slujirea mea. [ continuare ]


Administrarea Sfântului Mir
Duminică, 1 septembrie 2013, în biserica din Faraoani, 168 de copii au primit sacramentul sfântului Mir în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. După un timp de lungi pregătiri, a venit ziua în care copiii au primit darurile Duhului Sfânt. Pentru început, episcopul Aurel Percă a fost primit cu aplauze... [ continuare ]
Liturghie cu requiem pentru răposații accidentului de pe Valea Uzului
PS Petru Gherghel a prezidat Liturghia de comemorare a 25 de ani de la tragicul accident de pe Valea Uzului în care și-au pierdut viața 27 de persoane (19 din Faraoani, 4 din Valea Mare și 4 din Orbeni). Liturghia a fost celebrată în cimitirul din Faraoani, duminică, 25 august... [ continuare ]
Primiția pr. Marius-Cătălin Alistar, OFMConv.
Parohia Faraoani a avut bucuria ca fratele Marius-Cătălin Alistar, originar din această comunitate, să fie hirotonit preot pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, la 29 iunie 2013, în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iași, de către PS Petru Gherghel... [ continuare ]

© 2006-2018 Parohia Romano-Catolică Faraoani - tel.: +40-234-254015; e-mail: faraoani@gmail.com