Bun venit pe situl nostru! Domnul să te binecuvânteze!

Rugăciuni către sfintele Bartolomea și Vincenza

PREAIUBITULE MÂNTUITOR

Preaiubitule Mântuitor, Isuse,
rădăcină și izvor al misiunii noastre de caritate,
noi fiice ale Bartolmeii și Vincenței,
dorim să iți deschidem larg
porțile vieții noastre și a întregului Institut.
Vrem să re-centrăm în tine
slujirea noastră apostolică ce ne este încredințată,
asumând trăsăturile inimii tale milostive
și trăind, umile și sărace, misterul urmării tale.
Tu re-educă-ne la credința,
care este adeziune la persoana ta,
primire, în tine, a oricărui frate,
participare la misterul Crucii
în toate dimensiunile sale;
curăță Institutul de păcatele sale,
vindecă rănile noastre adânci
și ajută-ne să ne configurăm ție,
normă, protector și ghid,
astfel, cu disponibilitatea Bartolomei și a Vincenței,
să mergem acolo unde e mai mare și mai urgentă nevoie,
pentru a ne iubi frații cu însăși dragostea ta. Amin.

* * *

BLÂNDĂ MARIA COPILĂ

Blândă Maria Copilă,
destinată să fii Mama Domnului,
devenind preamărită stăpână și mama noastră preaiubită,
prin minunile pe care le-ai înfăptuit între noi,
ascultă cu îndurare rugămințile mele umile.
În nevoile care mă apasă din toate părțile
și mai ales în supărarea care acum mă bântuie,
toată nădejdea mea în tine o pun.
O preasfântă Copilă,
pentru harul ce doar ție ți-a fost încredințat
și pentru darurile pe care le-ai dobândit,
arată-te către mine acum din nou îndurătoare.
Arată că izvorul comorilor spirituale
și al binefacerilor continue pe care le dăruiești
este nesecat pentru că fără margini este și puterea ta asupra Inimi părintești a lui Dumnezeu.
Pentru belșugul imens al harului cu care cel Preaînalt te-a înzestrat
din prima clipă a Neprihănitei tale Întrupări,
primește Copilă cerească rugăciunea mea
și eu voi lăuda veșnic bunătatea inimi Tale. Amin.

* * *

FECIOARĂ MARIA

Fecioară Maria, care printr-un privilegiu deosebit
ești venerată de acest Institut în misterul copilăriei tale,
mijlocește de la Tatăl darul copilăriei evanghelice,
pentru ca, eliberate de suficiențele și de temerile noastre,
să putem primi în uimirea noutății și abandonului
planul lui Dumnezeu asupra noastră.
Exemplu și model de viață consacrată,
fă să ne dăruim cu generozitate în operele de caritate
purtând pretutindeni semnul surâzător al bunătății și al prezenței paterne a lui Dumnezeu.
Pentru ca și noi să știm să facem din viața noastră,
așa cum ai făcut tu cu a ta,
un cânt de laudă și de recunoștință pentru lucrările minunate
pe care Domnul le-a înfăptuit și le înfăptuiește zilnic în Institut și în lume.
Și când ne va ajunge ceasul încercării,
fă-ne curajoase și puternice,
pentru ca să putem completa în noi ceea ce lipsește pătimirii lui Cristos
pentru mântuirea lumii. Amin.

* * *

MARIA COPILĂ

Maria,
dăruită nouă de Dumnezeu în gingășia unui chip de copil,
privește la această familie a ta și, în maternitatea ta,
dăruiește tinerețe în inima fiicelor tale.
Să înflorească în noi un angajament reînnoit
în urmarea lui Cristos și bucuria carității.
Învață-ne iubirea care stă cu credință la picioarele Crucii. Amin.

* * *

SFINTE FECIOARE

O sfintelor fecioare Bartolomea și Vincența,
care ați trăit în dragoste desăvârșită față de Dumnezeu,
din care ați luat acea iubire sublimă față de aproapele,
care v-a făcut îngeri de lumină și victime ale carității,
dobândiți-ne, vă rugăm,
de la Inima misticului vostru Mire răstignit, înțelegerea adâncă a sfintei Evanghelii
și tăria de a practica Învățăturile Sale,
spre mântuirea și perfecțiunea noastră,
împreună cu dăruirea generoasă de noi înșine,
în orice faptă bună și în orice formă de caritate. Amin.

* * *

SFÂNTĂ BARTOLOMEA

Sfântă Bartolomea,
adevărată discipolă a Mântuitorului,
susține astăzi familia ta
în fidelitatea vocațională,
în speranța care nu dezamăgește,
în caritatea care nu obosește niciodată.
Ajută-ne pe fiecare dintre noi
să ne păstrăm mereu
bucuria inimii,
încrederea în Dumnezeu, să nu ne încredem în noi înșine,
unirea cu Dumnezeu și un sfânt curaj
în toate operele care îl preamăresc.
Învață-ne să trăim între noi
ca fiice și surori,
să ținem ochii ațintiți spre Isus Mântuitorul,
pentru a prelungi caritatea sa arzătoare
în tot ceea ce putem face și suferi
în favoarea aproapelui nostru.
Dă-ne tovarășe care să fie după inima lui. Amin.

* * *

SFÂNTĂ VINCENTȚA, MARE ASCULTĂTOARE

Sfântă Vincența,
unită de Duhul Sfânt cu Bartolomea
pentru ca Institutul să fie o prelungire
a carității arzătoare a lui Isus Mântuitorul
și umilă "pietricică" în Biserica lui Dumnezeu,
ajută-ne să fim fidele misiunii
pe care ne-ai încredințat-o.
Tu ai primit-o cu o credință pură,
abandonându-te cu totul voinței lui divine.
Ajută-ne să ne purificăm credința
de orice urmă de raționalism,
astfel încât să recapete acea inteligență a iubirii,
acea forță de intuiție și de operozitate,
acel sens de divin
care se nasc dintr-o inimă proiectată cu încredere
în misterul simplu și infinit al lui Dumnezeu.
Însoțește Institutul în acești ani dificili,
așa cum l-ai însoțit la începuturile sale,
tu, marea ascultătoare pe care Dumnezeu a preamărit-o. Amin.

* * *

SFÂNTĂ VINCENȚA

Sfântă Vincența,
dăruită cu mult curaj
voinței lui Dumnezeu,
tu ai susținut Institutul nostru
și ai avut grijă de el
la începuturile sale dificile.
Ai vrut să crească în credința simplă și dreaptă,
în sărăcia și ascultarea Bisericii.
Reînnoiește-ți misiunea
față de această familie a ta,
prezentă în atâtea țări din lume
și supusă atâtor provocări.
Mijlocește harul
ca să fim pretutindeni casă binecuvântată a carității,
prin iubirea reciprocă dintre noi
și zelul față de frații noștri mai nevoiași,
pe care tu ne-ai învățat să-i iubim
ca pe mădularele cele mai prețioase ale lui Isus Cristos. Amin.

* * *

DOMN AL VIEȚII PENTRU SURORILE NOASTRE RĂPOSATE

Domn al vieții,
primește în pacea ta
pe surorile care au împărtășit cu noi
acest drum vocațional
și au mers înaintea noastră în casa Tatălui.
Pentru viața și afecțiunea lor
noi îți mulțumim.
Pentru ele te rugăm:
înconjurate de milostivirea ta,
să se poată bucura de sărbătoarea sfinților.
Să mijlocească pentru noi
fidelitatea în iubire și dăruire generoasă,
până când ne vom regăsi împreună
în desăvârșirea bucuriei. Amin.

Administrarea Sfântului Mir
Duminică, 1 septembrie 2013, în biserica din Faraoani, 168 de copii au primit sacramentul sfântului Mir în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. După un timp de lungi pregătiri, a venit ziua în care copiii au primit darurile Duhului Sfânt. Pentru început, episcopul Aurel Percă a fost primit cu aplauze... [ continuare ]
Liturghie cu requiem pentru răposații accidentului de pe Valea Uzului
PS Petru Gherghel a prezidat Liturghia de comemorare a 25 de ani de la tragicul accident de pe Valea Uzului în care și-au pierdut viața 27 de persoane (19 din Faraoani, 4 din Valea Mare și 4 din Orbeni). Liturghia a fost celebrată în cimitirul din Faraoani, duminică, 25 august... [ continuare ]
Primiția pr. Marius-Cătălin Alistar, OFMConv.
Parohia Faraoani a avut bucuria ca fratele Marius-Cătălin Alistar, originar din această comunitate, să fie hirotonit preot pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali, la 29 iunie 2013, în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iași, de către PS Petru Gherghel... [ continuare ]

© 2006-2018 Parohia Romano-Catolică Faraoani - tel.: +40-234-254015; e-mail: faraoani@gmail.com